Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka, arbetar som universitetslektor på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Georg Drakos

Georg Drakos är docent i etnologi med inriktning mot folkloristik och driver forskningsföretaget Narrativ Etnografi.

Om oss

Narrativ praxis är namnet på en modell och en verksamhet som vuxit fram ur samarbetet mellan Georg Drakos och Helena Bani-Shoraka.

Vårt samarbete bärs fram av ett gemensamt intresse för att vässa samverkan mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och samhällets behov. För att förena forskningsresultat från universitetsvärlden med praktisk kunskap från arbetsplatser inledde vi samarbetet kring modellen av narrativ praxis.

Vår vision

Med redskap för narrativ praxis synliggör vi tyst kunskap hos personalen. Vi höjer statusen hos yrkesutövare och kvaliteten i välfärdsprofessioner. Vi tar vara på mångkultur och flerspråkighet som en resurs och bidrar till att stärka inkluderingen i samhället.