Kalendarium


14-17 April 2019
Georg Drakos: “The Competence to listen”. SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) 14th Congress: Santiago de Compostela, Spain.


13-14 november 2018
Georg Drakos: ”Kompetensen att lyssna bortom orden”. Vid den nationella konferensen ”Berätta för livet. Om narrativ medicin och personcentrerad vård”, arrangerad av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.


18 oktober 2018
Start för projektet Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Projektet leds av Anna Haglund och fokuserar på att utveckla metoder för att skapa flerspråkig scenkonst för barn och unga och på så sätt ge alla i publiken, oavsett språkbakgrund, möjlighet att delta på lika villkor samt mötas bortom språkbarriärer.


4 oktober 2018
”Kompetensen att lyssna.” Konferens arrangerad i samverkan med Äldreförvaltningen i Stockholm. Vid konferensen presenteras metodboken Kompetensen att lyssna (Georg Drakos & Helena Bani-Shoraka red. Carlsson Bokförlag 2018). Stockholm.


19 september 2018
Releasemottagning och presentation av boken Kompetensen att lyssna
Tid: Onsdag 19 september, kl 17-19.
Plats: Carlsson Bokförlag, Stora Nygatan 31, Stockholm


13 september 2018
Helena Bani-Shoraka: “Ifyllande av formulär med hjälp av tolk”. Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS), höstmöte 13-14 september. Danderyds sjukhus, Stockholm.


12-15 juni 2018
Georg Drakos: “The Competence to Listen.” Inlägg vid 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference. Uppsala.


1 juni 2018
Helena Bani-Shoraka: “Same same but different: Hur använder vårdpersonalen tolk?”. Heldagssymposium på Danderyds sjukhus, Stockholm.


4 maj 2018
Georg Drakos: “Performance, Arts, and Health.” Inlägg vid Nordisk kultur och hälsakonferens arr. Av Stockholms läns landsting och Nordiska ministerrådet. Stockholm.


21-22 mars 2018
Georg Drakos: ”Kompetensen att lyssna.” Inlägg vid Nordic Network for Narratives in Medicine. Lund.


1 mars 2018
Georg Drakos: ”Mångstämmigt berättande.” Medverkan i kulturfrukost, Region Gävleborg.


7 februari 2018
Georg Drakos: Medverkan i paneldebatt vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, Eskilstuna.


1 februari 2018
Helena Bani-Shoraka: “Tolkade och misstolkade samtal”. Team ”Smärtrehabilitering med språktolk” föreläser under en utbildningsdag om tre års erfarenheter och resultat.


25 oktober 2017
Georg Drakos & Anne-Charlotte Keiller Wijk. “Kan man lära sig att bli en bättre lyssnare?”. Medverkan i utbildningsdag arr. Av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Stockholm.


11 maj 2016
Georg Drakos & Helena Bani-Shoraka ”Narrativ vård och omsorg”. Frukostseminarium om berättande som grund för metodutveckling. Äldrecentrum. Stockholm.


27 november 2015
Alla kan berätta! Narrativ vård och omsorg. Slutkonferens i projektet Kreativt åldrande. Berättande och funktionshinder, som genomfördes inom ramen för Kulturrådets satsning på Kultur för äldre. Stockholm.