Grundkurs

Berättelser och berättande

Vad kännetecknar berättelser och berättande? I den här grundkursen diskuterar vi en rad kännetecken som våra fortsatta kurser bygger vidare på. Vi rekommenderar därför alla att starta här och därefter bygga vidare med andra delar av vårt kursutbud för att utveckla narrativ praxis i den egna yrkespraktiken.

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Kursen tar bland annat upp

 • Vad är en berättelse?
 • Berättande och meningsskapande
 • Berättande och kunskapsförmedling
 • Berättande och kommunikation
 • Berättande som social handling
 • Modell av narrativ praxis

Fortsättningskurser

Lyssna och samspela: Levnadsberättelser

Att lyssna till varandras berättelser om det egna livet är ett sätt att lära känna varandra. Livsberättelser är också en speciell form av berättelse som ägnas uppmärksamhet inom flera yrkesområden. Hur väl vi lär känna en annan människa genom berättelsen formas i hög grad av förmågan att lyssna och samspela.

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Kursen tar bland annat upp

 • Eget och andras berättande
 • Berättande och kunskapsutbyte
 • Hur får berättelsen sin form?
 • Berättande och normer
 • Berättelser och tystnader
 • Berättande och erfarenheter