Föredrag

Vi håller kortare fördrag om berättelser och berättande som grund för fortbildning och insatser för kvalitetsutveckling på arbetsplatser.

Workshops

Våra workshops förbereds noga och innehåller alltid diskussionsmoment där deltagarna aktivt medverkar som ett led i ömsesidiga kunskapsutbyten.