Förmågan att lyssna till människors berättelser är en viktig yrkeskunskap i många professioner.

Vi erbjuder fortbildningar som är anpassade efter behovet på din arbetsplats.

 

 

 

Förmågan att kommunicera oavsett egen och andras språkliga bakgrund är viktigt i hela samhället.

Vi erbjuder fortbildningar som är anpassade efter behovet på din arbetsplats.

 

 

 

Hur kan vi tillförsäkra varje individ en egen röst när funktionsvariationer drabbar förmågan att berätta?

Vi erbjuder fortbildningar som är anpassade efter behovet på din arbetsplats.